Da li vam je jezik bijel? Evo šta to znači: Ako ovo uočite, odmah doktoru

Čovjek uvijek treba biti sam svoj liječnik, jer smo mi sami ti koji moramo voditi najviše računa o našem zdravlju.